/assets/icons/ic_menu.svg

Tính năng
cho các nhà sáng tạo ZenMe

bgBannerCreator

Tập hợp các thành viên hiện có,
trên tất cả các nền tảng của bạn chỉ với 01 liên kết đơn giản

bgSimpleLink
fb
instagram
tiktok
skype
discord

Tạo ra cộng đồng "Fan cứng" của bạn.
Vận hành thông minh & Bứt phá thu nhập không giới hạn

bgFanCommunity

Cộng đồng

bgFanCommunity1
bgFanCommunity2
bgFanCommunity3Thử thách

Tạo ra cộng đồng được "cá nhân hoá" của riêng bạn

bgMonetize

Bứt phá thu nhập với hình thức đa dạng

bgHeadaches

Thời gian biểu

bgHeadaches1
bgHeadaches2Thử thách
bgHeadaches3Người quản lý

Vận hành thông minh và hiệu quả.

Tính năng cho
các thành viên tại ZenMe

Khám phá thêm

Join now

Zentor: Truy cập Ứng dụng web
Zentor & Thành viên: Tải app
Ứng dụng web